Avaluació personal (castellà)

5. Avaluació final individual: heu d’explicar tot el que heu après i la feina feta durant el treball de síntesi, en castellà.

Procureu tractar els següents aspectes:

Pel que fa l’aprenentatge:

– valoreu els continguts del Treball de Síntesi.

Pel que fa a la feina:

– expliqueu com ha funcionat el grup.

– quin és el grau de satisfacció del projecte en grup.

– quines conclusions heu tret sobre l’ús de les energies renovables.

– viabilitat de l’ús d’aquestes energies, avui en dia.