Normativa de convivència

  • Els 6 professors de l’escola i els monitors de la casa són la màxima autoritat.
  • Cal tenir la màxima cura de material i les instal·lacions de la casa.
  • No està permès portar al Treball de Síntesi cap tipus de dispositiu mòbil.
  • Cal respectar els horaris de la casa i ser puntuals en l’arribada de les activitats.
  • Els alumnes no podran accedir a les habitacions fora dels moments establerts.

 

cerdanya1